čtvrtek 15. května 2014

Zkouška 06

Tak se pomalu blížíme do finále.
A co nám přineslo šesté kolo zkoušek?

Zadání A

Datový soubor obsahuje informace o zdrojích znečištění. Vytvořte program, který pro zadané číslo zdroje zobrazí obsluze parametry tohoto zdroje.

Zdrojový kód je ZDE. V tomto případě jsou Stanice uloženy do Dictionary, kde klíčem je identifikátor stanice.

Zadání B

Datový soubor obsahuje informace o zdrojích znečištění. Vytvořte program, který pro zadaný interval nadmořské výšky vypíše odpovídající čísla zdrojů, jejich souřadnice a nadmořské výšky.

Popis datového souboru

Každý řádek datového souboru obsahuje parametry jednoho zdroje znečištění.
Jednotlivé parametry jsou odděleny čárkou.
Pořadí parametrů je následující: číslo zdroje, souřadnice X, souřadnice Y, nadmořská výška zdroje v metrech, typ zdroje, skupina zdroje, shluk zdroje.

Typy zdrojů jsou následující:
1 – bodový
2 – lineární
3 – plošný

Příklad datového souboru

3001,3455542,5552800,84,1,0,0
30064,3476153,5511301,368,2,0,0
30161,3492778,5508314,369,2,0,0
30261,3437505,5571335,224,2,0,0
30269,3443307,5574811,94,1,0,0
30275,3433668,5572149,266,2,0,0
30276,3440333,5571299,213,2,0,0


Žádné komentáře:

Okomentovat